back to top
  /    /  Jordbruksverket

Jordbruksverket

Jordbruksverket

KKM utvecklade konceptet ”Maträtt” åt Jordbruksverket. Fokus låg på digitalt lärande som syftade till att sprida kunskap om hur maten produceras och hur val vi gör i butiken kan påverka miljömässig hållbarhet.  KKM tog fram helhetskoncept, digitalt lärande, form, infografik och undervisningsmaterial.

Arbetsområde:
Datum:
0

Skola & Förlag

Vi hjälper myndigheter och intresseorganisationer att nå ut med olika viktiga samhällssatsningar genom tävlingar, informationsinsatser och läromedel. Vi använder vår expertis inom pedagogik, skola och strategier för att nå ut. Vi formar dina idéer och önskemål till konkreta koncept som når hela vägen ut i klassrummet. Genom oss får du dina frågor diskuterade i klassrummet och bidrar till lärande bland Sveriges ungdomar.

Kontakta affärsområdesansvarig,
Johannes Innala, 070-492 01 96, johannes.innala@kkm.se