back to top
  /  DIGITALT LÄRANDE

DIGITALT LÄRANDE

Digitalt lärande

Vi tar fram webbaserade professionella utbildningsinsatser som är kul och inspirerande med samhällsfokus. Vårt team har femton års erfarenhet av kunskapsöverföring, vilket skapar trygghet i hela processen. Vi samarbetar med experter inom digitalt lärande och spelifiering samt erbjuder egna LMS-lösningar.

Kontakta affärsområdesansvarig,
Johannes Innala, 070-492 01 96, johannes.innala@kkm.se

VÅRA TJÄNSTER – DIGITALT LÄRANDE

Konceptualisering

Vi hjälper till med behovsanalys och ser till att konceptet anpassas efter dina och målgruppens behov.

Pedagogik och lärande

Vi bygger våra koncept på vår långa erfarenhet inom skola och utbildningssfären. Till detta kopplas våra experter inom digitalt lärande och spelifiering för att på bästa sätt utnyttja det digitala lärandets krafter.

Produktion och manusarbete

KKM hjälper dig med research, skapa utbildningskoncept genom att skriva manus samt producerar utbildningar inklusive grafik och film.

Val av lärplattform

Det finns många olika lärplattformar att välja mellan. Vi hjälper dig att tillgodose just dina behov. Vi gör tillsammans en analays vilket syfte er lärplattform ska ha, hur många deltagare som ska ha tillgång till den och hur mycket ni vill göra själva.