back to top
  /    /  Jordbruks­verket

Jordbruks­verket

Jordbruks­verket

KKM utvecklade konceptet ”Maträtt” åt Jordbruksverket. Fokus låg på digitalt lärande som syftade till att sprida kunskap om hur maten produceras och hur val vi gör i butiken kan påverka miljömässig hållbarhet.  KKM tog fram helhetskoncept, digitalt lärande, form, infografik och undervisningsmaterial.

Arbetsområde:
Datum:
0

Digitalt Lärande

Vi tar fram webbaserade professionella utbildningsinsatser som är kul och inspirerande med samhällsfokus. Vårt team har femton års erfarenhet av kunskapsöverföring, vilket skapar trygghet i hela processen. Vi samarbetar med experter inom digitalt lärande och spelifiering samt erbjuder egna LMS-lösningar.

Kontakta affärsområdesansvarig,
Johannes Innala, 070-492 01 96, johannes.innala@kkm.se