back to top
  /    /  Spelinspektionen

Spelinspektionen

Spelinspektionen

KKM utvecklade och tog fram konceptet ”Prata om spel” för Lotteriinspektionens (nuvarande Spelinspektionen) räkning. Syftet var att arbeta långsiktigt med att förändra ungas attityd och beteende kring spel om pengar. Vidare var målsättningen att gtt ge målgruppen möjlighet till kritisk granskning av spelerbjudandet genom neutral och målgruppsanpassad kunskap och information.

 

KKM utvecklade sajt, innehåll och kommunikationen samt producerade animerad film i uppdraget.

Arbetsområde:
Datum:
0

Påverkan & Kommunikation

KKM utvecklar hållbarhetsinitiativ och CSR-aktiviteter.

Vi tror på framgång och förändring genom kunskapsöverföring, delaktighet och engagemang.  Våra uppdrag kännetecknas av samhällsnytta, där vi erbjuder stöd i arbetet med koncept, strategi, utveckling och implementering.

Våra kunder i det här affärsområdet finns inom näringsliv, ideell och offentlig sektor .

Kontakta affärsområdesansvarig,
Per Hazelius, 070-791 17 32, per.hazelius@kkm.se