back to top
  /    /  Sveriges Bryggerier

Sveriges Bryggerier

Sveriges Bryggerier

En förbyggande skolsatsning som är vetenskapligt testad av forskare knutna till Karolinska institutet. KKM var med och utvecklade satsningen vid starten 2006 och har sedan dess haft helhetsansvaret med spridning, vidareutveckling och utvärderingar. Prata Om Alkohol består av undervisningsmaterial, skolaktiviteter, lärarfortbildningar och filmer. Satsningen har en stor spridning och har idag beställts av 75 % av alla högstadier och gymnasiet i Sverige. www.prataomalkohol.se

Arbetsområde:
Datum:
0

Skola & Förlag

Vi hjälper myndigheter och intresseorganisationer att nå ut med olika viktiga samhällssatsningar genom tävlingar, informationsinsatser och läromedel. Vi använder vår expertis inom pedagogik, skola och strategier för att nå ut. Vi formar dina idéer och önskemål till konkreta koncept som når hela vägen ut i klassrummet. Genom oss får du dina frågor diskuterade i klassrummet och bidrar till lärande bland Sveriges ungdomar.

Kontakta affärsområdesansvarig,
Johannes Innala, 070-492 01 96, johannes.innala@kkm.se