back to top
  /    /  World Skills

World Skills

World Skills

WorldSkills Sweden har i uppdrag att arbeta med att höja attraktionskraft, status samt kvalitet för yrkesutbildning. KKM hjälper sedan ett antal år WorldSkills Sweden med detta uppdrag. Uppdraget har bland annat inneburit att producera 360-filmer för att ge unga möjlighet att göra virtuella studiebesök på arbetsplatser de inte annars skulle besöka.

 

Därtill arbetar KKM med övergripande kommunikation mot skolans värld, det innebär konceptualisering och framtagning av bland annat pedagogiskt material, olika former av quiz/tester och webbproduktion.

Arbetsområde:
Datum:
0

Skola & Förlag

Vi hjälper myndigheter och intresseorganisationer att nå ut med olika viktiga samhällssatsningar genom tävlingar, informationsinsatser och läromedel. Vi använder vår expertis inom pedagogik, skola och strategier för att nå ut. Vi formar dina idéer och önskemål till konkreta koncept som når hela vägen ut i klassrummet. Genom oss får du dina frågor diskuterade i klassrummet och bidrar till lärande bland Sveriges ungdomar.

Kontakta affärsområdesansvarig,
Johannes Innala, 070-492 01 96, johannes.innala@kkm.se