back to top
  /  testsida

testsida

testsida

Digitalt Lärande

Vi tar fram webbaserade professionella utbildningsinsatser som är kul och inspirerande med samhällsfokus. Vårt team har femton års erfarenhet av kunskapsöverföring, vilket skapar trygghet i hela processen. Vi samarbetar med experter inom digitalt lärande och spelifiering samt erbjuder egna LMS-lösningar. Kontakta affärsområdesansvarig, Johannes Innala, 070-492 01 96, johannes.innala@kkm.se

Påverkan & Kommunikation

KKM utvecklar hållbarhetsinitiativ och CSR-aktiviteter. Vi tror på framgång och förändring genom kunskapsöverföring, delaktighet och engagemang. Våra uppdrag kännetecknas av samhällsnytta, där vi erbjuder stöd i arbetet med koncept, strategi, utveckling och implementering. Våra kunder i det här affärsområdet finns inom näringsliv, ideell och offentlig sektor. Kontakta affärsområdesansvarig, Per Hazelius, 070-791 17 32, per.hazelius@kkm.se

Produktion

KKM skapar visuell kommunikation och identitetsutveckling som gör skillnad och utvecklar samhälle och individer. Det innebär att vi hjälper vår kunder med ny design, digitala produktioner och inspirerande filmer med fokus på att skapa samhällsnytta. Kunder inom detta affärsområde kommer från näringsliv, ideell och offentlig sektor. Kontakta affärsområdesansvarig, Per Hazelius, 070-791 17 32, per.hazelius@kkm.se

Skola & Förlag

Vi hjälper myndigheter och intresseorganisationer att nå ut med olika viktiga samhällssatsningar genom tävlingar, informationsinsatser och läromedel. Vi använder vår expertis inom pedagogik, skola och strategier för att nå ut. Vi formar dina idéer och önskemål till konkreta koncept som når hela vägen ut i klassrummet. Genom oss får du dina frågor diskuterade i klassrummet och bidrar till lärande bland Sveriges ungdomar. Kontakta affärsområdesansvarig, Johannes Innala, 070-492 01 96, johannes.innala@kkm.se