back to top
  /  Egna plattformar

Egna plattformar

Egna plattformar

KKM gruppens egna digitala plattformar

Använd KKM gruppens digitala plattformar för att sprida skolmaterial och få sakfrågor diskuterade bland lärare, skolledare, elevhälsa och elever.

Gratis i Skolan

Plattformen erbjuder skolpersonal kostnadsfria material och verktyg kring viktiga samhällsfrågor. Webbplatsen finansieras av de avsändare som lägger upp material, filmer eller länkar.

www.gratisiskolan.se

 

Kontakta affärsområdesansvarig,
Joachim Pettersson, 070-886 62 68, joachim.pettersson@kkm.se

Värdegrunden

Digitalt läromedel för att arbeta med olika samhällsfrågor. Värdegrundens teman handlar om kamratskap och trygghet, social kompetens, hållbarhet, självkänsla och empati.

www.vardegrunden.se

 

Kontakta affärsområdesansvarig,
Edvin Schell, 073-310 00 81, edvin@vardegrunden.se

Elevhälsan

Elevhalsan.se besöks och används flitigt av skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, skolpsykologer, specialpedagoger och skolledare. Den är helt unik i Sverige och är störst i landet inom sin gren.

www.elevhalsan.se

 

Kontakta affärsområdesansvarig,
Johannes Innala, 070-492 01 96, johannes.innala@kkm.se