back to top

Skola & förlag

Vi hjälper myndigheter och intresseorganisationer att nå ut med olika viktiga samhällssatsningar genom tävlingar, informationsinsatser och läromedel. Vi använder vår expertis inom pedagogik, skola och strategier för att nå ut. Vi formar dina idéer och önskemål till konkreta koncept som når hela vägen ut i klassrummet. Genom oss får du dina frågor diskuterade i klassrummet och bidrar till lärande bland Sveriges ungdomar.

Kontakta affärsområdesansvarig,
Johannes Innala, 070-492 01 96, johannes.innala@kkm.se

VÅRA TJÄNSTER – SKOLA & FÖRLAG

Research

Vid varje satsning som görs mot skola och unga krävs en gedigen kompetens och en genomgång av hur en satsning görs på bästa sätt. Vi har över 15 års erfarenhet av att arbeta mot skolan och samverkar med en mängd framstående pedagoger och andra skolexperter.

Konceptualisering

Att ta fram en lyckad och effektiv satsning kräver en förståelse för hur skolnas värld ser ut. Konceptet måste anpassas efter de ramverk som skolan arbetar efter och även kopplas till exempel pedagogens, skolledarens eller studie- och yrkesvägledarens specifika uppdrag.

Pedagogik och innehåll

För att nå ut i skolans värld krävs det att innehållet är objektivt, relevant, lättanvänt och även kopplas till skolans uppdrag. Det innebär att innehållet ska underlätta eller stötta arbetet med att uppnå målen i läro- eller kursplaner.

Spridning

En av utmaningarna är att nå ut med satsningen, det vet vi sedan 15 års erfarenhet. Beroende på satsningens syfte, målgrupp och innehåll finns det ett antal olika kanaler för att nå ut. Vi har erfarenhet av att fram kommunikationsplaner, köpa media och hjälpa till med PR mot rätt aktörer.

Utvärdering och lärarpanel

Ta hjälp av oss inför en planerad satsning eller låt oss hjälpa Er med en utvärdering efter satsningen genomförts. Vi har ett stort antal pedagoger i vårt nätverk.

Informationsarbete

Ibland krävs det extra insatser för att informera eller sprida en satsning. Vi har en mångårig erfarenhet av att nå ut i skolans värld. Till exempel kan vi låta någon av våra informatörer ringa runt till vald målgrupp för att berätta om satsningen.