back to top
  /    /  Bygg din framtid

Bygg din framtid

Bygg din framtid

Bygg din framtid är framtagen för att bredda rekryteringsbasen till byggbranschen. Insatsen bygger på förebilder och riktas initialt till ungdomar som står inför gymnasievalet.

Uppdragsgivare är Byggbranschens yrkesnämnd, BYN, som arbetar för att det inom branschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar. KKM hade helhetsansvaret för satsningen från koncept och strategi till webben, design och innehåll. För foto ansvarade fotograf Lena Granfelt. Se satsningen!

Arbetsområde:
Datum:
0

Påverkan & Kommunikation

KKM utvecklar hållbarhetsinitiativ och CSR-aktiviteter.

Vi tror på framgång och förändring genom kunskapsöverföring, delaktighet och engagemang.  Våra uppdrag kännetecknas av samhällsnytta, där vi erbjuder stöd i arbetet med koncept, strategi, utveckling och implementering.

Våra kunder i det här affärsområdet finns inom näringsliv, ideell och offentlig sektor .

Kontakta affärsområdesansvarig,
Per Hazelius, 070-791 17 32, per.hazelius@kkm.se