back to top
  /    /  Sveriges Bryggerier

Sveriges Bryggerier

Sveriges Bryggerier

KKM tog fram och utvecklade det sociala projektet Field Skills för Sveriges Bryggerier. Det syftar till ge personer inom ideell sektor trygghet i sitt arbete ute på fältet. 

 

I ett första steg handlar detta om att erbjuda utbildningar för höja kunskapen och beredskapen bland Sveriges nattvandrare när de ska ut och vandra. Webben och utbildningsplattformen är skapad för erbjuda flexibla lösningar med E-kurser, filmer och vägledande information.

 

KKM ansvarade för att ta fram hela konceptet från ax till limpa. Det innebär att vi tagit hand om allt från koncept och visuell identitet till webb och innehållsproduktion i form av e-utbildningar och filmer.

Arbetsområde:
Datum:
0

Digitalt Lärande

Vi tar fram webbaserade professionella utbildningsinsatser som är kul och inspirerande med samhällsfokus. Vårt team har femton års erfarenhet av kunskapsöverföring, vilket skapar trygghet i hela processen. Vi samarbetar med experter inom digitalt lärande och spelifiering samt erbjuder egna LMS-lösningar.

Kontakta affärsområdesansvarig,
Johannes Innala, 070-492 01 96, johannes.innala@kkm.se