back to top
  /    /  Jordbruksverket

Jordbruksverket

Jordbruksverket

KKM utvecklade konceptet ”Maträtt” åt Jordbruksverket. Fokus låg på digitalt lärande som syftade till att sprida kunskap om hur maten produceras och hur val vi gör i butiken kan påverka miljömässig hållbarhet.  KKM tog fram helhetskoncept, digitalt lärande, form, infografik och undervisningsmaterial.

Arbetsområde:
Datum:
0

Påverkan & Kommunikation

KKM utvecklar hållbarhetsinitiativ och CSR-aktiviteter.

Vi tror på framgång och förändring genom kunskapsöverföring, delaktighet och engagemang.  Våra uppdrag kännetecknas av samhällsnytta, där vi erbjuder stöd i arbetet med koncept, strategi, utveckling och implementering.

Våra kunder i det här affärsområdet finns inom näringsliv, ideell och offentlig sektor .

Kontakta affärsområdesansvarig,
Per Hazelius, 070-791 17 32, per.hazelius@kkm.se