back to top
  /    /  Svenska Livräddnings­sällskapet

Svenska Livräddnings­sällskapet

Svenska Livräddnings­sällskapet

Svenska Livräddningssällskapet såg ett behov att modernisera och digitalisera det tryckta materialet “Barnens Livräddningsskola”.

 

KKM tog utifrån befintligt material fram en E-learning kurs med ett antal olika moduler för att lära om bland annat is, bad och solvett.

Arbetsområde:
Datum:
0

Digitalt Lärande

Vi tar fram webbaserade professionella utbildningsinsatser som är kul och inspirerande med samhällsfokus. Vårt team har femton års erfarenhet av kunskapsöverföring, vilket skapar trygghet i hela processen. Vi samarbetar med experter inom digitalt lärande och spelifiering samt erbjuder egna LMS-lösningar.

Kontakta affärsområdesansvarig,
Johannes Innala, 070-492 01 96, johannes.innala@kkm.se