back to top

LRF

LRF

Sverige är i behov av att fler ungdomar och vuxna väljer en yrkesbana inom det gröna näringslivet. KKM ansvarade för att formge och ta fram de delar i satsningen som vände sig till ungdomar och skola. En del i lösningen var att informera om yrken i branschen genom 360-filmer, detta för att i skapa engagemang och intresse bland unga som ska välja gymnasieprogram. Satsningen har uppmärksammats på flera sätt. Se kampanjwebben www.jobbagront.se

Arbetsområde:
Datum:
0

Påverkan & Kommunikation

KKM utvecklar hållbarhetsinitiativ och CSR-aktiviteter.

Vi tror på framgång och förändring genom kunskapsöverföring, delaktighet och engagemang.  Våra uppdrag kännetecknas av samhällsnytta, där vi erbjuder stöd i arbetet med koncept, strategi, utveckling och implementering.

Våra kunder i det här affärsområdet finns inom näringsliv, ideell och offentlig sektor .

Kontakta affärsområdesansvarig,
Per Hazelius, 070-791 17 32, per.hazelius@kkm.se