back to top

SGU

SGU

Geologisk

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) ville ge en modernare bild av geologi och samhällsplanering. Därför tog KKM fram ett helt nytt koncept, övningar, filmer och även en hemsida. Syftet var att ge grundläggande förståelse för geologins betydelse och väcka intresse för att arbeta med frågor som rör olika aspekter av geologi. Satsningen vänder sig till unga och elever i årskurs 7-9 och gymnasiet, samt studie- och yrkesvägledare. https://www.sgu.se/geologisk/

Arbetsområde:
Datum:
0

Påverkan & Kommunikation

KKM utvecklar hållbarhetsinitiativ och CSR-aktiviteter.

Vi tror på framgång och förändring genom kunskapsöverföring, delaktighet och engagemang.  Våra uppdrag kännetecknas av samhällsnytta, där vi erbjuder stöd i arbetet med koncept, strategi, utveckling och implementering.

Våra kunder i det här affärsområdet finns inom näringsliv, ideell och offentlig sektor .

Kontakta affärsområdesansvarig,
Per Hazelius, 070-791 17 32, per.hazelius@kkm.se