back to top

IKEA

IKEA

The Battery challenge

The Battery Challenge gick ut på att göra unga till företrädare för att använda laddningsbara batterier och återvinna dessa. Satsningen innebar att varje deltagare påverkade sin omgivning.

Kunskapen som eleverna inhämtade genom satsningens lektioner/pedagogiska upplägg i skolan användes för att skapa egna “kampanjfilmer” som de spred och jobbade med för att få så många som möjligt att lajka. De som fick flest likes vann. Upplägget gjorde att deras omgivning fick möjlighet och uppmuntrades att ta del av deras budskap.

Ungdomar har stort inflytande på hushållen och sin omgivning. Därför låg stor vikt på att elevernas skolarbete i The Battery Challenge skulle påverka hemmen, elevernas omgivning och samhället i stort att återvinna batterier och uppmuntra till en övergång från engångsbatterier till laddningsbara batterier. Totalt sett var fler än 1 500 grupper/klassser med och tävlade med sina filmbidrag.

Se mer på www.thebatterychallenge.se

Arbetsområde:
Datum:
0

Påverkan & Kommunikation

KKM utvecklar hållbarhetsinitiativ och CSR-aktiviteter.

Vi tror på framgång och förändring genom kunskapsöverföring, delaktighet och engagemang.  Våra uppdrag kännetecknas av samhällsnytta, där vi erbjuder stöd i arbetet med koncept, strategi, utveckling och implementering.

Våra kunder i det här affärsområdet finns inom näringsliv, ideell och offentlig sektor .

Kontakta affärsområdesansvarig,
Per Hazelius, 070-791 17 32, per.hazelius@kkm.se